Artículos publicados el 29-Març-2016

Nota sobre la situació dels bancs

Des que va començar l’any hem tingut ja 3 factors que han desestabilitzar les borses. Primer la situació econòmica de Xina, després la evolució del preu del petroli i recentment la situació de la Banca. Hi ha 6 factors principals que preocupen respecte al sector financer (teniu més detall de cadascún al final del post): Bons CoCo (capital alternatiu): Al mercat li preocupa que aquesta nova forma de capital més avantatjós per als accionistes acabi no sent vàlida (per manca … Continue reading

Febrer 2016 – Mensual

El mercat es dona la volta a mitjans febrer impulsat pel repunt del petroli, tot i això la majoria d’index tanquen en negatiu el mes. ROBUST corregeix un 1,6% i acumula al 2016 un retorn del -4,65 En vista que la volatilitat es modera i la macroeconomia aguanta anirem recuperant la exposició a Renda Variable de finals d’any. El mercat ha començat a donar-se la volta durant aquest mes de febrer. Va començar caient arrastrat igual que al gener pel … Continue reading

Sobre les entrades a la categoria MENSUAL

Les entrades a la categoria MENSUAL recullen el més important del mes anterior relatiu a l’estratègia que estem seguint i a les inversions de ROBUST. Us servirà per estar al dia de forma senzilla respecte l’evolució de la vostra inversió i respecte al mercat i l’economia.

sobre les entrades a INVERSIONS

A les entrades de la categoria INVERSIONS expliquem els canvis en la cartera de ROBUST, com ara la compra d’una acció nova i qualsevol informació que considerem rellevant per a la nostra cartera. En el post us expliquem per què hem fet aquesta operació i també vam comentar les anàlisis que anem realitzant sobre les companyies que tenim en cartera i altres que ens estiguem plantejant incloure.

Sobre les entrades a NOTES GESTIÓ

Els posts de la categoria Notes de Gestió recullen la nostra anàlisi i opinió sobre com l’evolució dels mercats i de l’economia afecta l’evolució de ROBUST i els canvis en la inversió de la SICAV que plantegem en conseqüència.