Artículos publicados el 08-Abril-2016

Afegim dues noves empreses a la cartera: Vestas i Beneteau

Aquesta setmana (dimecres) hem incrementar la exposició del fons a renda variable un 2% addicional fins al 52%. Com dèiem a la nota mensual de març la volatilitat s’ha reduït substancialment des del febrer i en vista de la situació actual de les variables, especialment les econòmiques (el creixement es baix però està perdurant), ens sentim còmodes amb una exposició de fins al 55%. Ens anirem apropant a aquest nivell sent conscients però que els mercats actualment estan oscil·lant força … Continue reading