Artículos publicados en Març 2017

Mensual – Febrer 2017

MERCAT Aquest mes la majoria de mercats han tornat a créixer aquest mes a excepció de Rússia. Trump van tornar a impulsar els mercats específicament els dies 9 (anuncia que presentarà un programa de reducció d’impostos) i 13 (post cimera positiva amb Japó). Addicionalment es va confirmar que la OPEC ha reduït la producció en 1,1Mn de barrils, diferents dades econòmiques han sortit molt bones (nòmines americanes, PMIs globals i comandes industrials a Alemanya), la Fed ha reiterat la seva … Continue reading