Artículos publicados el 29-Novembre-2018

El nostre vot a la Junta d’Accionistes 2018 de Microsoft

Johnston (president Consell) i Nadella (CEO) Aquest passat dimecres (dia 28/11) va tenir lloc la Junta d’Accionistes de Microsoft. Se sotmetia a votació el nomenament del Consell, les remuneracions dels executius i el nomenament de l’auditor. ROBUST té 11.955 accions (1,3 Mn USD) i representem un 0,0002% del capital de l’empresa. Nosaltres hem votat EN CONTRA de dos dels consellers (Noksi i Panke, els dos homes independents  amb més antiguitat en el càrrec) donat que el rati de dones al Consell … Continue reading