Abril 2016 – Seguiment mensual

  • Els mercats pugen lleugerament impulsats per dades macro però llastrats per les perspectives de creixement.
  • ROBUST corregeix un 2,7% pels resultats trimestrals de les tecnològiques. Pensem que les cotitzacions es recuperaran. Rendiment mig anual des del 2012 del 5%.
  • Hem incrementat la exposició al 52% i mantenim un objectiu del 55% tenint en compte els riscs i les oportunitats actuals.

Els mercats de Renda Variable han tancat abril amb lleugers increments a excepció del Nasdaq (mals resultats de les empreses tecnològiques) i la Xina. En l’acumulat del 2016 Europa segueix en negatiu mentre que els EEUU pugen una mica i els emergents repunten amb la notable excepció de la Xina. Destaca el repunt de Brasil al materialitzar-se l’impeachment a Rouseff:

0416 Indices

Els factors que més han marcat el mes han estat les dades d’exportacions i importacions xineses del dia 13 (van fer pujar el mercat): han millorat substancialment i s’afegeixen a altres dades positives com la Producció industrial o les Vendes minoristes allunyant les preocupacions de principis d’any.

I per altra banda els anuncis de política monetària de finals de mes (han fet que el mercat baixi): la Fed véu menys risc al creixement global però es manté cauta retardant les expectatives per a la propera pujada de tipus (no publica la balança de riscs per 3er cop), mentre que el BoJ no anuncia noves mesures. Això va causar la caiguda del USD (i repunt del JPY), caiguda de la borsa europea (per la divisa) i de la americana (per manca de creixement).

eventos 2016

Les dades econòmiques que s’han publicat indiquen una millora a Alemanya (PMIs, Producció Industrial i Exportacions) i a França (PIB del 1er trimestre tot i que el seu PMI s’ha deteriorat). El creixement del PIB de la Eurozona segueix repuntant. Als EEUU la dada del ISM de noves comandes ha repuntat fort, tot i que el seu creixement del PIB del 1er trimestre ha estat dèbil. I com dèiem abans les dades a Xina també han millorat tot i que amb un increment addicional del nivell d’endeutament:

macro 2 abril 16

Per altra banda aquest mes han començat a publicar les empreses els seus resultats del 1er trimestre. Tal i com esperaven els analistes està sent un trimestre de resultats dèbils, amb creixements negatius inclús sense tenir en compte el sector energètic. Les empreses justifiquen els resultats per la inestabilitat dels mercats que vam tenir a principis d’any i que va afectar a les expectatives de creixement econòmic, en especial als emergents. De cara als propers trimestres s’espera una millora de les xifres de les empreses donat la estabilització del mercat de matèries primes, del USD i la reducció de la incertesa a la Xina.

resultats abril 16

Al mercat de divises l’EUR s’ha apreciat respecte al USD de nou, mentre que s’ha depreciat respecte el GBP doncs les expectatives que el Regne Unit voti Brexit es redueixen. També s’ha depreciat respecte al NOK (pel repunt del petroli) i respecte al JPY (la inflació cau i el Banc Central triga en actuar). Els emergents segueixen recuperant terreny vs el USD especialment Brasil (impeachment) i Russia (repunt petroli).

0416 Divisas

Els tipus perifèrics (España) s’han reduït una mica tot i que encara no estan als nivells previs a la crisis grega del maig del 2015.

0416 Deuda

Els tipus High Yield es mantenen baixos

0416 HighYield

ROBUST

ROBUST ha corregit un 2,7% al mes i acumula un rendiment negatiu del -5,6%.

rob abril 16

Tot i que l’increment d’exposició a Renda Variable (+6%) que hem estat executant ha estat encertat (doncs el nivell del mercat està ara per sobre), aquest mes ens han llastrat les empreses tecnològiques que tenim en cartera (ERICSSON, APPLE, MICROSOFT i GOOGLE)  i que han presentat resultats trimestrals per sota del que esperava el mercat:

1604 PA empresa

Hem revisat les xifres que han presentat les empreses i en el cas de MICROSOFT i GOOGLE pensem que la debilitat dels resultats es deu principalment a la correcció de l’entorn econòmic i que per tant l’activitat es recuperarà més endavant. En el cas d’APPLE la moderació del creixement de l’iPhone es deu a un factor de llançament de nous models. En el cas d’ERICSSON tot i que els mals resultats també es deuen en part a l’entorn econòmic estem revisant la nostra tesis d’inversió doncs porta 3 trimestres amb resultats que no compleixen les expectatives.

Addicionalment el mercat ha repuntat en part gràcies al sector energètic i de matèries primes, que són dos sectors als que ROBUST no està exposat.

sectors abril 16

A part de la Renda Variable ha contribuït negativament també la exposició neta que mantenim en USD (del 10%). La Fed ha moderat les expectatives d’increment de tipus per al 2016 fet que ha depreciat la divisa. Nosaltres pensem però que els EEUU hauran d’incrementar tipus de forma diferencial vs Europa, a mesura que el creixement es consolidi i la inflació retorni. Per altra banda hem tingut contribució positiva dels dividends que han començat a pagar les empreses i dels interessos.

1604 PA activo

Aquest més hem afegit dues empreses noves a la cartera, VESTAS i BENETEAU, amb un 1% cadascuna. Son dues empreses growth, es a dir, registren un increment d’ingressos significatiu i el mercat així ho recull a la seva cotització. En el cas de Vestas encara queda marge i en el cas de Beneteau tenen molt recorregut per millorar el marge operatiu a nivells anteriors. Operen en dos mercats en creixement i tenen el balanç sanejat. A final de mes Beneteau va presentar uns resultats que no van agradar al mercat (reducció de les guies tot i que els ingressos creixen un 11%) fet que vam aprofitar per incrementar la posició en un 1% addicional (veure llistat d’operacions).

Tot i la correcció d’aquest any mantenim un rendiment anual mitg des de l’inici del fons del 5% amb una volatilitat mitja del 7%:

tacc abril 16

Estratègia

El mes passat vam començar a afegir posicions al fons (+3%) després d’analitzar els temes que preocupaven al mercat a principis d’any (Xina, Banca, Petroli) i d’assegurar-nos que la inestabilitat dels mercats  no llastrava les expectatives de creixement econòmic a Europa i els EEUU. Aquest mes d’abril hem incrementat de nou la exposició a Renda variable (+3%) per situar-la de nou propr del 52% que es el nivell que teníem a principis d’any. Com explicàvem a dalt les noves dades macroeconòmiques que hem conegut confirmen un entorn econòmic que millora lleugerament tot i que es manté una perspectiva de creixement de PIBs i beneficis de les empreses dèbil.

expsoició abril 16

La nostra avaluació de les variables polítiques, de mercat, econòmiques i d’empresa ens fa estar còmodes amb una exposició a Renda Variable de fins al 55%. El principal factor que ens limita a l’hora d’incrementar aquest percentatge es la situació econòmica a Europa (poc creixement, deute elevat, manca de reformes) i als emergents (reducció del creixement, increment del deute, debilitat divises). També el fet que el mercat està molt correlacionat amb el petroli que a la seva vegada es una variable poc previsible.

Per altra banda a curt termini tenim identificats especialment 3 catalitzadors que mouran els mercats en un sentit o enl’altre i que també limiten el risc que estem disposats a agafar: la votació del Brexit (el 23 de juny) al Regne Unit, la reunió de la Fed del juny (dies 14 i 15) i la evolució de les estimacions de beneficis empresarials per al 2on trimestre un cop publicats els del 1er.

Per altra banda el repunt del USD ha donat estabilitat a les divises emergents i millora les perspectives de creixement de les empreses americanes. També la recuperació del petroli dona una mica més de perspectiva al sector energètic i millora la situació als emergents exportadors. A Europa les empreses s’ estat beneficiant d’un EUR més barat i una política monetària expansiva que els ha abaratit a mínims els cost del deute. A més les polítiques fiscals dels governs estan sent marginalment més expansives.

Ens mantenim per tant alerta de la dinàmica que anirà seguint el mercat i la economia en un sentit o en un altre, i en cas que fos necessari incrementaríem o reduiríem la exposició al risc.

Respecte al diferencial de ROBUST vs. al benchmark, que especialment hem acumulat aquets mes, pensem que els factors que han tingut impacte a les empreses de la cartera poden remetre en qualsevol moment i esperem veure com milloren en els propers trimestres.

vectors llarg abril 16

This entry was posted in Notes gestió. Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.