Análisis de la informació de 2016 de la RSC de les empreses de la cartera

Adjuntem en PDF l’anàlisi que utilitzem per monitorizar la RSC de les nostres empreses. Recentment hem acabat d’actualitzar-lo amb les dades que han anat publicant aquest any respecte els seus esforços de 2016.

 Anàlisis RSC empreses cartera

 

Aquestes són les tendències que hem detectat:

 1. Moltes empreses estan incrementant substancialment el % d’energia renovable que contracten (fins i tot creant les seves pròpies plantes), la qual cosa els porta a reduir les seves emissions Scope 1 i 2 (petjada ROBUST 27,3 t/Mn USD vs 40,7t/Mn USD el MSCI Low Carbon Index).
 2. No obstant això l’ Scope 3 (proveïdors, transport, commute, business travel) és la major font d’emissions per gairebé totes, i són partides sobre les quals solament tenen un control parcial. Moltes se centren en el Business Travel i el Commute, fins i tot en els seus informes solament publiquen aquestes dades (encara que després a la declaració al CDP els incloguin tots). Algunes pioneres expliquen com estan iniciant col·laboracions amb els seus proveïdors per ajudar-los a reduir les emissions.
 3. L’empreses estan sent molt actives amb el reciclatge, fins al punt que algunes tenen com a objectiu no enviar cap residu a l’abocador.
 4. Comença a calar una cultura que fa un pas més enllà de la típica auditoria als proveïdors i estableix una relació més constructiva de cara a millorar la RSC.
 5. Fins i tot les grans empreses reconeixen que, malgrat les auditories i aliances dins de les seves respectives indústries, no els és possible controlar al 100% l’origen de les matèries primeres que utilitzen.
 6. El ràtio de dones directives respecte a el % de dones que treballa en cada empresa segueix sent molt baix i evoluciona de forma molt lenta. Vàries tenen programes per estimular la seva promoció. Algunes s’han imposat objectius.
 7. Moltes empreses estan introduint ja estudis de Equal Pay.
 8. El reporting de l’ajuda segueix sent dispers i moltes vegades no es computa fet que dificulta la seva comparació.
 9. El % de dones en els Consells ha millorat en alguns casos notables, no obstant això hi ha una barrera clara en els nivells del 30%.
 10. Els salaris dels CEOs guarden certa coherència si els analitzem en funció de l’EBIT que generen les empreses (amb algunes excepcions notables). No obstant això l’assignatura pendent segueix sent que reportin el salari del CEO respecte la mitjana de l’empresa. Als EUA comencen el 2018 (encara que no ho publicaran fins a 2019…).
 11. La majoria d’empreses ofereixen l’opció d’enviar el vot de la Junta electrònicament. Algunes ofereixen fins i tot assistir a la Junta virtualment i introduir preguntes per a la mateixa. No obstant això el temps que dedica el management a respondre preguntes és molt poc ni posteriorment hi ha follow up de les mateixes amb l’equip d’IR. Almenys aquesta és la nostra experiència com a inversor institucional petit.
 12. CDP i GRI s’han establert com els estàndards de reporting. Segueixen havent-hi no obstant això grans empreses que no els utilitzen.

 

I aquests són els punts que destacaríem per empresa:

 • APPLE: nivell d’ajuda molt baix donat el seu EBIT.
 • GOOGLE: moltes deficiències, encara que la seva PUE és molt baix.
 • MICROSOFT: la millor de totes, si incrementen el % de dones en el Consell un 10.
 • ROCHE: de les grans és la que està apostant menys per les renovables.
 • IBM: la remuneració de Rometty és similar a la de Nadela mentre que el EBIT és menys de la meitat.
 • BMW: en la Junta encara no es vota el sou ni del CEO ni del Consell.
 • NOVARTIS: 0% de dones en el Comitè Executiu!
 • TELENOR: coixos en la pota SOCIAL encara que el sou del CEO és admirable.
 • PHILIPS: Tenen molt treball que fer amb els proveïdors per reduir CO2, tot i que ja hi treballen.
 • RYANAIR: el sou d’O’Leary no és LOW COST.
 • CAPGEMINI: podrien reciclar molt més tenint en compte que treballen en oficines.
 • VESTAS: deficient en SOCIAL i GOBERNANÇA, els salva el negoci al que es dediquen.
 • CAF: tenen recursos limitats per RSC però podrien ser més transparents.
 • VOSSLOH: tenen recursos limitats per RSC però podrien ser més transparents.
 • BENETEAU: monitoritza i reporta més variables que empreses amb 50x el seu EBIT.

 

This entry was posted in ISR. Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.