Articulos de McSalu

Sobre les entrades a la categoria MENSUAL

Les entrades a la categoria MENSUAL recullen el més important del mes anterior relatiu a l’estratègia que estem seguint i a les inversions de ROBUST. Us servirà per estar al dia de forma senzilla respecte l’evolució de la vostra inversió i respecte al mercat i l’economia.

sobre les entrades a INVERSIONS

A les entrades de la categoria INVERSIONS expliquem els canvis en la cartera de ROBUST, com ara la compra d’una acció nova i qualsevol informació que considerem rellevant per a la nostra cartera. En el post us expliquem per què hem fet aquesta operació i també vam comentar les anàlisis que anem realitzant sobre les companyies que tenim en cartera i altres que ens estiguem plantejant incloure.

Sobre les entrades a NOTES GESTIÓ

Els posts de la categoria Notes de Gestió recullen la nostra anàlisi i opinió sobre com l’evolució dels mercats i de l’economia afecta l’evolució de ROBUST i els canvis en la inversió de la SICAV que plantegem en conseqüència.