Data Actualització: 03/01/19 Div Quant. Preu
Actual
Preu Adquisi. Valor
Actual
∆ Preu 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 610 1.025,47 498,98 548.740 -1,6% 3,3% 12,9% 0,0% 21,7
AMAZON USD 450 1.500,28 1.480,00 592.242 0,2% 3,6% 35,4% 0,0% 56,0
APPLE USD 4.050 142,19 57,83 505.171 -9,6% 3,1% 12,7% 2,2% 10,7
CAP GEMINI EUR 6.430 79,80 70,12 513.114 -8,1% 3,1% 11,6% 2,5% 12,0
MICROSOFT USD 6.295 97,40 37,77 537.860 -3,8% 3,3% 15,7% 1,9% 21,9
            -4,4% 16,3% 18,1% 1,2% 25,4

Industriales

                   
BENETEAU EUR 48.600 10,78 14,70 523.908 -6,1% 3,2% 22,3% 3,0% 11,2
BMW EUR 5.950 69,05 73,62 410.848 -2,3% 2,5% 3,9% 5,8% 6,3
CAF EUR 15.399 36,00 32,44 554.364 -0,6% 3,4% 39,8% 2,6% 15,7
VESTAS DKK 8.500 494,70 466,15 563.123 0,5% 3,4% 5,2% 0,2% 17,1
VOSSLOH EUR 14.459 42,40 58,97 613.062 -0,1% 3,7% 52,6% 0,0% 19,3
            -1,6% 16,1% 26,5% 2,1% 14,5

Salud

                   
NEKTAR THERAPEUTICS USD 5.800 31,58 79,00 160.677 -3,6% 1,0% -148,7% 0,0% -16,7
NOVARTIS CHF 7.465 84,00 63,29 556.220 -0,2% 3,4% 6,0% 3,6% 15,3
PHILIPS EUR 18.000 29,10 25,56 523.800 -5,9% 3,2% 20,6% 2,9% 15,7
ROCHE CHF 2.580 249,25 231,26 570.417 2,3% 3,4% 1,8% 3,5% 13,8
            -1,4% 10,9% -4,8% 3,0% 12,1

Telecom

                   
TELENOR NOK 33.000 171,80 136,78 571.322 3,0% 3,5% 3,9% 5,1% 17,0
            3,0% 3,5% 3,9% 5,1% 17,0

Viaje y ocio

                   
RYANAIR EUR 51.857 10,35 11,28 536.720 -3,7% 3,2% -20,9% 0,0% 10,8
            -3,7% 3,2% -20,9% 0,0% 10,8

MAB

                   
IMAGINARIUM EUR 20.661 0,09 3,80 1.859 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
MEDCOM TECH EUR 8.475 6,80 3,33 57.630 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0
            0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        8.341.077 -2,2% 50,4% 12,2% 2,1% 17,3
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 USD 900.000 99,99 100,08 798.159 5,8% 4,8% 15/01/19 2,3% AA-
CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 USD 900.000 100,05 100,55 792.519 8,3% 4,8% 01/03/19 2,1% AA-
AMGEN 1,9% 10/5/19 USD 900.000 99,66 99,37 789.197 4,1% 4,8% 10/05/19 2,6% A

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        2.379.875 6,1% 14,4%   2,3%  
                     

LIQUIDITAT

             
Tesoreria EUR - - - 5.840.599 - 35,3% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        5.840.599 35,3%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        16.561.551 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            50,4%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (18/03/2019) CHF 13 - - 1.621.887 - 9,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (18/03/2019) USD 48 - - 6.032.370 - 36,4% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (18/03/2019) NOK 5 - - 625.202 - 3,8% - - -