Data Actualització: 30/08/19 Div Quant. Preu
Actual
Preu Adquisi. Valor
Actual
∆ Preu 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 595 1.190,53 498,98 644.584 18,6% 3,5% 16,7% 0,0% 24,4
AMAZON USD 380 1.776,29 1.480,00 614.214 23,1% 3,4% 18,4% 0,0% 75,6
APPLE USD 3.400 208,74 57,83 645.813 37,7% 3,6% -1,0% 1,4% 17,9
CAPGEMINI EUR 5.580 109,15 70,12 609.057 25,8% 3,4% 7,8% 1,7% 16,8
MICROSOFT USD 5.425 137,86 37,77 680.550 41,2% 3,7% 19,6% 1,3% 30,0
            29,5% 17,6% 12,4% 0,9% 32,7

Salud

                   
ALCON CHF 1.493 60,30 41,00 82.733 52,2% 0,5% 0,0% 0,3% 31,8
GRITSTONE USD 9.300 10,12 10,91 85.642 -31,8% 0,5% -25,1% 0,0% -3,9
MEDCOMTECH EUR 6.475 1,03 3,25 6.669 -84,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
NEKTAR USD 5.800 17,57 79,00 92.730 -44,4% 0,5% -175,7% 0,0% -6,2
NOVARTIS CHF 7.465 89,01 63,29 610.616 24,0% 3,4% -0,5% 3,3% 17,3
PHILIPS EUR 15.872 42,89 26,87 680.671 38,7% 3,7% 21,2% 2,0% 23,1
ROCHE CHF 2.580 270,60 231,26 641.574 15,0% 3,5% 8,6% 3,3% 14,0
            21,6% 12,1% 0,6% 2,5% 16,8

Mejor Comunicacion

                   
MASMOVIL EUR 13.000 18,62 20,47 242.060 -4,5% 1,3% 79,8% 0,0% 18,2
NFON EUR 3.639 11,22 10,69 40.844 25,1% 0,2% -6,0% 0,0% -15,8
TELENOR NOK 33.000 187,10 136,78 615.503 11,0% 3,4% -0,5% 4,7% 19,4
UBISOFT EUR 7.900 73,36 67,77 579.544 4,1% 3,2% 63,4% 0,0% 26,5
            6,1% 8,1% 37,6% 1,9% 21,0

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 12.899 39,50 32,44 509.511 9,1% 2,8% 64,3% 2,0% 17,2
DUERR EUR 7.600 23,08 35,12 175.408 -24,4% 1,0% -4,7% 4,4% 9,6
TALGO EUR 48.000 4,77 5,53 228.720 -11,1% 1,3% 93,3% 0,0% 16,4
            -2,4% 5,0% 58,3% 2,0% 15,5

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 8,57 14,70 210.699 -25,4% 1,2% 0,6% 3,2% 10,8
RYANAIR EUR 45.757 9,14 11,28 418.310 -15,0% 2,3% -25,8% 0,0% 10,2
            -18,5% 3,5% -16,9% 1,1% 10,4

Mejor Alimentacion

                   
RAISIO EUR 120.000 3,15 2,97 378.000 34,3% 2,1% 33,3% 4,1% 19,7
            34,3% 2,1% 33,3% 4,1% 19,7

Mejor Energia

                   
VESTAS DKK 4.900 498,50 466,15 327.595 1,4% 1,8% 3,7% 0,2% 17,7
            1,4% 1,8% 3,7% 0,2% 17,7

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        9.121.047 16,5% 50,1% 16,7% 1,7% 22,6
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 844.813 3,4% 4,6% 15/03/20 2,6% A
CISCO CORP 4.45% 15/01/20 USD 900.000 100,86 101,10 830.748 1,1% 4,6% 15/01/20 1,5% AA
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 100,05 100,55 826.465 4,5% 4,5% 04/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,16 99,77 823.824 3,0% 4,5% 30/06/20 2,7% BBB
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 99,80 99,29 821.070 2,7% 4,5% 15/05/20 2,6% A

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        4.146.920 2,9% 22,8%   2,4%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 02/09/19 EUR - - - 3.707.441 - 20,4% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.229.055 - 6,8% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        4.936.496 27,1%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        18.204.463 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            50,1%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (16/09/2019) CHF 10 - - 1.249.104 - 6,9% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/09/2019) USD 39 - - 4.875.000 - 26,8% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/09/2019) NOK 5 - - 623.922 - 3,4% - - -