Dades Fons

Nom:
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL FI
NIF:
V61812582
Codi ISIN:
ES0121082038
Fulletó:
link
UCIT:
Fons armonitzat (CNMV) sota la Directiva 2009/65/EC UCIT
Codi CNMV:
1714
Número actual d’Accionistes:
305
Actius sota gestió:
16,6Mn EUR
Societat Gestora:
GVCGaesco Gestión SGIIC SA
Depositari:
Santander Securities Services (ECN0038)
Auditor:
Deloitte
Comissió de Gestió:
1,5%
Altres despeses (auditoria, depositari, CNMV…):
~0,10%