El nostre vot a la Junta d’Accionistes 2018 de Microsoft

Johnston (president Consell) i Nadella (CEO)

Aquest passat dimecres (dia 28/11) va tenir lloc la Junta d’Accionistes de Microsoft. Se sotmetia a votació el nomenament del Consell, les remuneracions dels executius i el nomenament de l’auditor. ROBUST té 11.955 accions (1,3 Mn USD) i representem un 0,0002% del capital de l’empresa.

Nosaltres hem votat EN CONTRA de dos dels consellers (Noksi i Panke, els dos homes independents  amb més antiguitat en el càrrec) donat que el rati de dones al Consell (del 36%) està per sota de la paritat. L’any passat el van millorar (del 27%) però aquest any no han avançat. De fet aquests dos consellers són els que han rebut més vots en contra un cop fet el recompte de la Junta: 141,9Mn de vots en contra de nomenar Noski i 88,7Mn en contra de nomenar Panke, mentre que la mitja de vots en contra per a la resta de consellers ha estat de 9,6Mn.

Hem votat A FAVOR de les remuneracions. El CEO (Nadella) va percebre 37,7Mn USD si repartim l’incentiu (per nomenament CEO) del 2014 en 5 anys (25,8Mn USD seria el sou reportat considerant solament els incentius d’aquest any). Els 37,7Mn USD equivalen a un 0,10% del benefici operatiu (EBIT) que genera l’empresa. Està en línia o fins i tot per sota que altres empreses de tamany i creixement similar. Encara que és cert que en cartera tenim diverses empreses de tamany significatiu que paguen per sota del 0,10%: BMW, TELENOR, VESTAS, ROCHE i NOVARTIS.

Nadella ha aconseguit els objectius que li va marcar el Consell especialment en ingressos, marge i Cloud. També ho ha fet bé en temes sensibles per als clients com la seguretat, i està deixant una bona petjada en tema de cultura dins de l’empresa (fins i tot a la fi de 2017 va publicar un llibre: “Hit Refresh”). El Consell li demana no obstant això més esforços en diversitat i inclusió, en innovació i en Bing i Edge:

És el primer any que publiquen el rati de sou del CEO vs la mediana de sou dels empleats. De fet és la primera empresa de les que tenim en cartera que ho ha fet: les americanes no estan obligades a fer-ho fins a l’any que ve. El rati és de 154x. La mediana de sou està en 167.689USD vs els 25,8MnUSD de Nadella. S’utilitza la mediana i no la mitjana (la mitja coloquialment) per eliminar la distorsió dels sous extrems i que el sou utilitzat dels empleats sigui més representatiu. Pensem que serà important anar veient l’evolució del rati (i de la mediana del sou) dins de cadascuna de les empreses i la comparació entre elles.

 

 

This entry was posted in ISR. Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.