Mensual – Novembre 2018

Mercat

Al novembre els mercats es mouen en lateral tancant modestes pèrdues Europa i modests guanys EUA, mentre que els emergents han registrat el millor mes des de gener.

El mes va començar amb el rebot iniciat a la fi d’octubre, encara que els mercats no van trigar a donar-se la volta després d’unes actes de la Fed que deixava la seva política monetària sense canvis. Cap a mitjan mes la majoria d’índexs van seguir corregint per la incertesa de l’esborrany d’acord del Brexit, unes males dades de consum a Xina i la sobreventa de valors tecnològics.

A final de mes, el president de la Reserva Federal, Jay Powell, va dir que creia que els tipus d’interès dels EUA estaven “just per sota” de la neutralitat (nivell que no ajuda ni impedeix el creixement econòmic) provocant un rebot a la majoria de mercats, especialment als emergents impulsats també per les expectatives d’acord entre EUA i Xina. El petroli ha corregit un 22% el que ha empès els emergents amb dèficit comercial com Índia, Indonèsia o Turquia.

ROBUST

ROBUST ha pujat un 0,2% aquest mes i acumula un -3,17% al 2018. El nostre índex de referència (25% S&P500TR, 25% STOXX600TR i 50% Bons Euro 1-3 anys) ha pujat un 0,3% i acumula un -0,96% l’any.

Ens ha impulsat especialment VESTAS (la caiguda de preus de les turbines s’ha estabilitzat) i ens han llastrat especialment APPLE (guies per al 4T18 fluixes i incertesa porveïdors) i BENETEAU (han canviat a la CEO de Grans Vaixells per discrepància estratègica després dels mals resultats). En conjunt, aquest mes, la nostra selecció d’empreses europees ha funcionat millor que la del mercat, mentre que la selecció americana ha fallat per APPLE.

A l’any també ens està funcionat millor que al mercat la nostra selecció d’empreses a Europa, mentre que en les d’EUA hem perdut l’avantatge per IBM i NEKTAR. En tot cas, a falta de tancar l’any, ens hem equivocat donant-li més pes a Europa que a EUA, doncs la borsa americana ha generat millors oportunitats.

La volatilitat s’ha reduït lleugerament respecte octubre però segueix sent elevada. La de ROBUST és més elevada que la del nostre índex de referència atès que tenim més exposició a Renda Variable (70% vs 50%) i tenim més pes en valors tecnològics que han estat oscil·lant significativament aquests dos mesos.

Renda Fixa i Divises

Mantenim la inversió en 3 bons corporatius americans (ORACLE, CISCO i AMGEN) fins a venciment (maig 2019 el més llarg). Hem incrementat la liquiditat del fons tot esperant l’efecte d’alça de tipus que creiem tindrà la suspensió del programa de compra d’actius del BCE (aquest desembre), la qual cosa ens permetria comprar bons amb tipus més atractius.

Mantenim l’exposició a divises coberta a excepció de la corona danesa que està pegada a l’Euro. No veiem atractiu ara tenir exposició al USD. El major creixement americà i una política més agressiva de la Fed fan pensar en un possible repunt de la divisa no obstant això quan sobrepassa els nivells actuals (1,13EURUSD) els emergents comencen a sofrir (pel seu endeutament extern i alguns per la caiguda del petroli) el que afebleix les perspectives de creixement global i alhora dels EUA. Veiem per tant poc recorregut a l’alça mentre que si millora la situació econòmica a Europa el recorregut a la baixa del USD és més elevat.

Estratègia Empreses

Hem estat revisant APPLE en vista del càstig que ha sofert en borsa. Una valoració del preu de l’acció de 215USD només necessita un creixement en ingressos del 3% i a pesar que la venda de terminals no creixi poden aconseguir-ho solament amb els Serveis i els perifèrics. MANTENIM. També hem pres una decisió respecte WESSANEN i DRILLISCH, empreses que estàvem analitzant a fons per decidir si entràvem.

WESSANEN (aliments elaborats ECO) és una empresa és molt interessant: el seu mercat creix (+7%), tenen marques capdavanteres als principals països europeus, són innovadors, tenen bon track record en adquisicions i estan ajustant costos operatius i expandint el marge. No obstant això la recent desacceleració del creixement pensem que persistirà un temps abans no puguin introduir canvis en els lineals a França i UK, per la migració del canal cap a súpers, i per l’estratègia de deixar de produir per a Marca Blanca. ESPEREM.

DRILLISCH també és una empresa atractiva: tenen un acord amb Telefónica Alemanya que els permet vendre subscripcions mòbils 4G amb la millor relació preu qualitat del mercat. No obstant això la mateixa TEF li està frenant amb les seves ofertes BLAU i hi ha diverses incerteses amb la subhasta de 5G i M&A possible de TEF o de Freenet. ESPEREM.

Entre altres, estem mirant ara a fons l’empresa HAIN CELESTIALS, també al mercat d’elaborats ECO. Té potencial de creixement via el canal online que articulen via Whole Foods (Amazon). L’acció ha caigut per desacceleració del creixement. Han canviat el CEO.

Mantenim la resta de les nostres inversions en Renda Variable. Ara com ara el balanç oportunitat/risc ens sembla interessant en totes elles. En tot cas mantenim la nostra intenció d’anar reduint el % que tenim en cadascuna d’elles (passar del 4/5% al 3,5% màxim) i incrementar el seu nombre a unes 20.

Estratègia de Risc

Persisteix la preocupació sobre el creixement econòmic davant la recent desacceleració d’EUA i unes dades més febles de l’esperat a Xina i Europa.

Estats Units

Pensem que encara que s’hagi ralentit el creixement a EUA, aquest segueix sent robust i així ho mostren uns indicadors avançats d’activitat clarament a la zona d’expansió, un consum creixent recolzat en l’augment la renda disponible i un mercat de treball en nivells de plena ocupació, amb més d’un 20% de les empreses amb voluntat de seguir contractant.

La inflació subjacent sembla haver-se estabilitzat. El mateix Powell va afirmar que de seguir així podríem estar acostant-nos a la taxa d’interès neutral (aquella que fa que el creixement ni acceleri ni desacceleri)

La corba de tipus americana (el seu aplanament ha identificat 6 de les últimes 7 recessions) segueix amb pendent positiu, això és que els tipus llargs són majors que els curts. Quan aquesta relació s’inverteix existeix un risc elevat d’entrar en recessió, encara que pot donar-se amb més d’un any de retard. De moment veiem que, encara que la corba s’estigui aplanant, el diferencial entre els tipus a 10 i 2 anys segueix sent positiu.

Les enquestes de confiança encara llancen valors elevats, encara que sí veiem que  les expectatives dels consumidors són menors que les condicions actuals. Això a la llarga podria afectar al consum i per tant al creixement. Seguirem amb atenció aquesta dada. També ens preocupa que la inversió de les empreses (extransporti i defensa) porti mesos estancada.

Europa

Al novembre hem seguit veient desacceleració econòmica a Alemanya (comandes d’exportació) i França (creació d’ocupació). No obstant això segons el BCE, el creixement, malgrat una mica més feble de l’esperat en part per factors sectorials puntuals, segueix indicant expansió econòmica recolzada sobre la demanda domèstica i millora del mercat laboral i que una part de la desacceleració es deu a nivells normals de creixement després d’un excel·lent 2017.

Xina

L’economia xinesa ha seguit desaccelerant al novembre. Les vendes minoristes han registrat el creixement més baix de l’any, afectades per la desacceleració del mercat d’habitatge, l’augment del deute familiar i el menor creixement dels salaris.  El  Crèdit Total (inclou préstecs bancaris, bons i crèdits no bancaris) també ha crescut al ritme més lent de l’any. La inversió en actius fixos i la producció industrial per la seva banda segueixen robusts. S’espera que les mesures aprovades pel Govern al juliol (reducció d’impostos i relaxació política monetària) facin efecte quan entrin en vigor al gener. Així i tot els analistes esperen que el creixement es redueixi més ràpid del previst en la primera meitat del 2019 eb funció també dels acords que s’aconsegueixin amb els EUA.

Conclusió

Pensem que, donada la fase avançada del cicle econòmic, davant qualsevol dada pitjor de l’esperat, el mercat està intentant avançar-se als esdeveniments descomptant escenaris adversos amb massa rapidesa i nerviosisme. Nosaltres no obstant això mantenim una opinió positiva de la situació econòmica i la veiem capaç d’aguantar possibles xocs. És cert que, de mantenir-se en el temps, aquests atacs del mercat sí que poden arribar a tenir un impacte en la confiança i per tant en el creixement. Però abans d’això veuríem un major debilitament en diversos indicadors econòmics i financers. Mantenim ara com ara l’exposició en nivells del 70%.

Sostenibilitat

Aquest mes hem votat a la Junta de Microsoft, l’última de l’any de les empreses de la nostra cartera. Votem en contra de dos dels consellers independents amb més antiguitat atès que el rati de dones al Consell està per sota de la paritat. Votem a favor de les remuneracions. La del CEO ens sembla que està en línia amb les d’empreses similars en benefici operatiu i el compliment dels objectius que li va marcar el Consell és satisfactori. Teniu més detall del nostre vot aquí.

This entry was posted in Notes gestió. Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.