Sostenibilitat

ROBUST fa Inversió Sostenible i Responsable (ISR). Utilitza criteris socials, ambientals i de bon govern en el procés de selecció de les empreses en les quals inverteix, a més dels pròpiament financers.

Tenir en compte la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com a criteri de selecció de les empreses és un tema de creixement sostenible però també de qualitat: les empreses capdavanteres en RSC estan millor preparades per als canvis regulatoris i l’escassetat de recursos. I els seus Consells prenen decisions amb menys conflictes d’interès.

Com ho fem?

1 Establim sectors en els quals no invertim

La seva activitat no és sostenible en el llarg termini (i/o en grans quantitats) per al medi ambient i/o per a les persones. Ni en aquells que no ofereixen suficient transparència:

2 Analitzem el cumpliment en RSC

Per a la resta de sectors analitzem el compliment en RSC (ambiental, social i gobernança) de les empreses i ho utilitzem com a factor de decisió.

3 Exercim els drets polítics

A les Juntes d’Accionistes de les nostres empreses votem en el sentit que millor afavoreixi la RSC de l’empresa.

El nostre propi anàlisis de la sostenibilitat de les empreses

 

Ens permet entendre l’estratègia de sostenibilitat de l’empresa i valorar els esforços que està fent. També és una font addicional d’informació sobre com s’està gestionant el negoci.

Realitzem l’anàlisi des de quatre variables: ambiental (CO2, aigua…), social (proveïdors, paritat de gènere…), gobernança (independència, sous…) i reporting (GRI, CDP…). Ens interessa veure les polítiques que implementa l’empresa, els resultats que obté i, el més important, la seva evolució:

Drets polítics

Exercim els drets de vot a les Juntes Generals d’Accionistes de les empreses en les quals estem invertits recolzant amb nostre vot iniciatives socials, ambientals i de bon govern a més de les estrictament econòmiques. Això ens obre la porta a poder realitzar peticions directament a les empreses i arribar a establir un diàleg amb elles.